BMW - качество, стил, надеждност, символ на успех

автор: Милен Николов публикувано на: 07.07.2023 прегледи: 4066 уникалност: 96%

Въведение

Вековна история, качество, стил, надеждност, символ на успех. BMW е всичко това – компания, преживяла две световни войни, която уверено гледа в бъдещето. Възникнала като дружество за производство на самолетни двигатели, днес BMW е сред лидерите в производството на автомобили от висок клас. Началото е поставено в средата на второто десетилетие на 20 век, когато самолетите са най-новото индустриално постижение, разкриващо огромни възможности.

BMW изминава дълъг път, пълен с превратности, докато стане един от световните лидери в областта на автомобилостроенето. А този път не е никак лесен – от двигатели за самолети, през спирачки за локомотиви, домакински уреди, мотоциклети и автомобили до днешната модерна компания, произвеждаща електрически превозни средства, разработваща иновативни продукти и въвеждаща кръгова икономика.

Настоящата стратегия за развитие на BMW е насочена изцяло към екологосъобразното производство и включва шест стълба:

Кръгова икономика

Постигане на максимална енергийна и ресурсна ефективност. Автомобилите на BMW Group вече се произвеждат с до 30% рециклирани и повторно използвани материали;

Електрификация

Електрификация на целия автопарк. През 2023 г. BMW Group ще предлага 13 напълно електрически модела;

Дигитално и еко-съобразно производство

Изпълнение на революционна стратегия, чрез която всички заводи ще бъдат свързани в единна цифрова мрежа и ще потребяват зелена енергия;

Верига на доставки

Въвеждане на високи екологични и социални стандарти и за партньорите на BMW;

Развитие на служителите

Инвестиране в обучение на служителите за придобиване на нови умения и повишаване на квалификацията;

Обществена отговорност

Зачитане на многообразието и насърчаване на културното разбирателство. Стартиране на инициативи за повишаване на пътната безопасност.

Основатели на компанията

Като компания с вековна традиция BMW преминава през сложна история на развитие и дори за кратко изчезва от сцената, за да се появи отново още по-силна. Различни личности през различни периоди имат роля за това развитие, но най-важните лица, оставили следа в историята на компанията, са три:

Карл Рап

Карл Фридрих Рап (1882 – 1962) е германски предприемач, известен като основател на компанията Rapp Motorenwerke GmbH. Той се счита за един от непреките основатели на компанията BMW, тъй като създаденото от него дружество е преименувано на BMW през 1917 г. През същата година напуска компанията вероятно поради влошено здраве.

Франц Поп

Франц Йозеф Поп (1886 – 1954) е генерален директор на създадената през 1917 г. компания Bayerische Motoren Werke GmbH (BMW) и председател на управителния съвет. Благодарение на неговите усилия компанията продължава да съществува след края на Първата световна война и успява да реорганизира дейността си. За да бъде избегнато закриване на производството, той урежда преминаването на BMW под шапката на Knorr Bremse AG през 1920 г., когато BMW престава да съществува като самостоятелно дружество и започва да произвежда спирачки Knorr за баварските железници. През 1922 г. заедно с Камило Кастильони успява да осигури независимост на BMW и организира прехвърлянето на най-важните патенти, машини и персонал на BMW към компанията Bayerische Flugzeugwerke, като последната приема името и логото на BMW. След тази промяна BMW отново се появява на сцената като производител на двигатели, мотоциклети и автомобили. Франц Поп става управляващ директор на новото дружество и заема тази позиция до 1942 г. През 1945 г. след края на войната отново е назначен на този пост, но след само месец управление е арестуван с обвинение, че бил член на Националсоциалистическата партия. Впоследствие е оправдан, но повече не се завръща в BMW.

Камило Кастильони

Камило Кастильони (1879 – 1957) е финансист и банкер от италианско-австрийски произход и един от най-богатите хора в Централна Европа през Първата световна война. Има решаваща роля за развитието на BMW в ранните години на компанията. През 1918 г. по настояване на Кастильони банката Wiener Bankverein придобива по-голямата част от акционерния капитал на BMW. През 1922 г. той купува цялото оборудване, свързано с конструирането и производството на двигатели, съответното ноу-хау и правата върху името Bayerische Motoren Werke AG и ги прехвърля към Bayerische Flugzeugwerke (BFW), която е негова собственост. След това преименува Bayerische Flugzeugwerke (BFW) на Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG). От създаването на BMW AG до 9 ноември 1922 г. и след това от 1924 до 1929 г. той е член на надзорния съвет и президент на BMW AG.

История на компанията

  1913 г. - Самолетни двигатели. Компанията на Карл Рап, Rapp Motorenwerke GmbH, започва да произвежда в Мюнхен самолетни двигатели. По време на Първата световна война Рап снабдява с двигатели военновъздушните сили на Германската империя. По това време автомобилите все още не са масово разпространени и за пътуване на дълги разстояния се използва влак. Двигателите се монтират на самолети, произвеждани във фабриката на Густав Ото, Flugmaschinenfabrik, също намираща се в Мюнхен.

  1916 г. - Създаване на BMW. Компанията на Густав Ото, Flugmaschinenfabrik, обявява несъстоятелност, поета е от консорциум и е преименувана на Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). На 7 септември 1916 г. новата компания е вписана в Търговския регистър. И до днес тази дата се счита за официалната дата на създаването на компанията BMW, тъй като през 1922 г. Bayerische Flugzeugwerke (BFW) придобива наименованието, логото и част от оборудването на компанията BMW и приема името ѝ (виж по-долу).

  1917 г. - Емблемата. Компанията на Карл Рап, Rapp Motorenwerke GmbH, е преименувана на Bayerische Motoren Werke GmbH (BMW), а самият Карл Рап е освободен като управляващ директор. На негово място е назначен Франц Йозеф Поп. Създадена е емблема на новата компания, която включва официалните цветове на знамето на Кралство Бавария. До края на Първата световна война BMW произвежда единствено самолетни двигатели, като моделът BMW IIIa има голям успех.

  1918 г. - Производство на спирачки. След края на Първата световна война по силата на Версайския договор на Германия е забранено да произвежда двигатели за самолети. Това принуждава BMW да измести фокуса на производството си към спирачки за железопътния сектор и вградени двигатели. По това време Bayerische Motoren Werke GmbH (BMW) става акционерно дружество.

  1920 г.- BMW изчезва за кратко. Базираната в Берлин компания за спирачки Knorr Bremse AG поема мажоритарен контрол върху BMW и премества производството си в Мюнхен. Така BMW като независима компания престава да съществува за период от около две години.

  1922 г. - Повторно основаване на BMW. Това е най-важната година в историята на създаването на BMW. Основният акционер в Knorr Bremse AG по това време е Камило Кастильони, който е пионер в самолетостроенето. Той продава Knorr Bremse, купува наименованието BMW и логото, придобива контрол върху операциите по създаване на двигатели и прехвърля производствените съоръжения и служителите към друга компания, която притежава – Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). След това той преименува компанията BFW на Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и наименованието BMW отново е вписано в Търговския регистър. Поради този развой на събитията и до днес BMW AG се счита за правоприемник на BFW. Понастоящем корпоративната централа и основният завод на BMW се намират в бившия обект на BFW в Милбертсхофен в Мюнхен. Кастильони става президент на новата компания.

Първият мотоциклет BMW
Първият мотоциклет BMW

  1923 г.- Първият мотоциклет. Историята на успеха започва от автомобилното изложение в Берлин през 1923 г., на което е представен първият мотоциклет – моделът BMW R32, който се радва на голям интерес.

  1928 г. - Първият автомобил. BMW става производител на автомобили, като купува компанията Fahrzeugfabrik Eisenach. До избухването на Втората световна война всички автомобили BMW се произвеждат в завода на Fahrzeugfabrik Eisenach в провинция Тюрингия, Германия. Първата малка кола (BMW 3/15) е произведена през 1929 г. по лиценз на Austin Motor Company, като следващата година е заменена от собствени проекти на BMW.

BMW 303

  1933 г. - Собствен автомобил. Представен е моделът BMW 303 – напълно нов, собствено разработен автомобил на компанията.

През същата година националсоциалистите идват на власт в Германия и BMW претърпява значителна трансформация. Компанията започва да произвежда военно оборудване и се превръща в едно от най-важните предприятия на германската военна промишленост. Конструирането и продажбата на мотоциклети и автомобили продължават, но най-голям дял заема производството на авиационни двигатели. Разкрити са нови обекти и продукцията нараства драстично, за да отговори на търсенето на въоръжение.

  1934 г. - Автономно производство. Производството на самолетни двигатели става автономно, като BMW AG прехвърля производството им на своето дъщерно предприятие BMW Flugmotorenbau GmbH.

  1936 г. - „Завод в сянка“. BMW AG и BMW Flugmotorenbau GmbH създават дружеството Flugmotorenfabrik Allach GmbH, което е натоварено да управлява нов завод в предградието Алах край Мюнхен. Година по-късно те прехвърлят дяловете си на компанията Luftfahrtkontor GmbH Berlin, която тайно субсидира завода с правителствено финансиране. До 1941 г. заводът е значително разширен с цел производството на самолетни двигатели.

  1939 г. - BMW придобива завод край Берлин. BMW и предприятието Brandenburgische Motorenwerke GmbH (Bramo), разположено в предградието Шпандау край Берлин, обединяват усилия в разработката и производството на авиационни двигатели с въздушно охлаждане. Година по-късно, малко преди избухването на Втората световна война, BMW придобива Bramo и го интегрира в своята производствена структура под името BMW Flugmotorenwerke Brandenburg GmbH.

  1939 – 1945 г. - Мрачни години в историята на BMW. Използване на принудителен труд. Когато икономиката започва да процъфтява на фона на държавните поръчки за въоръжение, в края на 30-те години на 20 век Германия започва да изпитва сериозен недостиг на работна ръка. Поради милитаризирането на страната много мъже са мобилизирани в армията и се налага все повече жени да ги заместват във всички сфери на производството и икономиката. Началото на Втората световна война допълнително влошава ситуацията, тъй като голям брой работници са призовани да служат в германската армия. В края на 1939 г. на работа в завода в Айзенах са изпратени първите полски военнопленници, за да може компанията да изпълни производствените си цели. BMW също така се опитва да наеме работници от окупираните територии или от други държави – съюзници на Германия, особено работници от Западна Европа с техническо образование и умения. Тези „чужди работници“ (Fremdarbeiter) първоначално имат сравними права с германските, включително право на социални помощи. С напредването на войната те губят своите права и привилегии и това поставя началото на постепенен преход към принудителен труд.

От 1941 г. принудителен труд започват да полагат затворници, а затворниците от концентрационните лагери са принудени да станат работници от 1942 г. Заводите на BMW в Алах и Дюрерхоф дори имат собствени сателитни лагери. До края на 1944 г. около 29 000 работници полагат принудителен труд, което представлява повече от 50% от общата работна сила на компанията.

BMW приема и признава тази мрачна част от своята история и се стреми да представя пред обществеността извлечените поуки. От юни 2020 г. посетителите на Музея на BMW в Мюнхен могат да разгледат специална изложбена зала, в която могат да разберат повече за измеренията на проблема с принудителния труд. В залата, наречена „Място за възпоменание“, са представени информационни материали, снимки, доклади и исторически документи, които разглеждат и описват ролята на BMW за производството на оръжия и използването на принудителен труд във фабриките на компанията.

  1945 г. - Трудности при възстановяването. По време на Втората световна война някои от заводите на BMW понасят щети вследствие на бомбардировки, а след нейния край съюзническите войски поемат контрол над всички производствени съоръжения. Тъй като BMW е класифицирана като оръжейна компания, оборудването в два от тях е напълно демонтирано (заводите в Мюнхен и Алах). От 1945 г. нататък в завода в Милбертсхофен край Мюнхен и в завода в Берлин започва производството на домакински уреди, което обаче не е постоянно.

  1948 г. - Мотоциклет от нищото. Първото ново превозно средство с марката BMW по пътищата на Германия след края на войната е мотоциклетът BMW R24, представен през март 1948 г. Той представлява подобрена версия на мотоциклета BМВ R23, произвеждан в предвоенния период. Липсата на достатъчно материали и оборудване забавя серийното производство до декември. Когато обаче то е факт, моделът надминава всички очаквания и само през 1949 г. са продадени 9 144 бройки.

BMW 501
BMW 501

  1951 г. - Първият автомобил след края на войната. През 1951 г. BMW представя модела BMW 501, който започва да се произвежда от 1952 г. нататък. Автомобилът е задвижван с подобрена версия на двигателя BMW 326, използван преди войната. Тъй като BMW 501 е луксозен автомобил от висок клас, не успява да постигне търговски успех. Въпреки това той показва възстановения статус на BMW като производител на висококачествени превозни средства.

  1959 г. - BMW остава независима компания. През 50-те години на 20 век положението на BMW става все по-трудно и несигурно. В края на 1959 г. дружеството Daimler-Benz отправя към BMW оферта за придобиване и преструктуриране, като поставя краен срок за нейното приемане. Няколко малки акционери обаче, както и работниците отхвърлят офертата по време на общото събрание, проведено на 9 декември. Тяхната съпротива, както и увереността им в успеха на модела BMW 700, мотивират един от другите акционери, Херберт Кванд, да увеличи своето дялово участие. След като правителството предоставя временна финансова помощ, BMW преминава успешно през преструктуриране през следващата година под управлението на Херберт Кванд.

BMW 1500
BMW 1500

  1961 г. - „Новият клас“ си пробива път. На автомобилното изложение във Франкфурт през 1961 г. BMW навлиза на нова пазарна ниша и представя модела 1500, който представлява спортен седан с 4 врати от среден клас. Новият модел се радва на огромен успех и поръчките са толкова много, че дори надхвърлят производствения капацитет на компанията. Този модел възстановява репутацията на BMW като успешен и модерен производител на автомобили.

  1967 г. - Заводът в Динголфинг, Германия. В средата на 60-те години на 20 век заводът на BMW в Мюнхен достига предела на своя капацитет. Първоначално плановете са да бъдат изградени нови производствени обекти, но впоследствие BMW се отказва от тях и закупува изпадналата в криза автомобилна компания Hans Glas GmbH и нейните обекти в Динголфинг и Ландсхут. И двата са преустроени, като този в Динголфинг се превръща през следващите десетилетия в най-големия завод на BMW.

  1969 г. - Мотоциклетите се преместват в Берлин. С нарастването на поръчките и увеличаването на производството BMW се нуждае от повече пространство, за да отговори на търсенето от страна на клиентите. Поради това производството на мотоциклети е преместено в Шпандау край Берлин. В началото на 70-те години на 20 век компанията пуска на пазара серия нови мотоциклети, като моделите от 5-а серия се произвеждат в Шпандау.

  1971 г. - BMW Kredit GmbH. През тази година BMW създава своето дъщерно дружество BMW Kredit GmbH, което има за задача да осигурява финансиране за собствените операции на компанията и за представителствата. Новото дружество поставя основата на разрастващ се бизнес с финансови и лизингови инструменти и продължава да бъде ключов елемент от настоящия успех на компанията.

  1972 г. - BMW започва производство в Южна Африка. Първият производствен обект на BMW извън Германия е открит в Рослин близо до Претория – столицата на Южна Африка. Първоначално съоръжението е построено от местния вносител на марката, но след това BMW поема пълен контрол над него. Тук първо се сглобява моделът Glas 1800 SA, а след това – BMW 2000 SA. След значителни инвестиции в производствени мощности през 1984 г. в него започва производството на автомобили BMW Серия 3.

През същата година компанията създава дъщерното дружество BMW Motorsport GmbH, което обединява всички дейности на BMW, свързани с моторните спортове.

Музея на BMW

  1973 г. - Седалището и Музеят на BMW. През тази година започва строителството на административната сграда (тип кула) на BMW в северната част на Мюнхен и много скоро тя се превръща в основна забележителност от архитектурния пейзаж на града поради необичайната си форма (кула, съставена от 4 цилиндъра). В близост до нея е разположен Музеят на BMW (в сграда с формата на купа). Комплексът е открит на 18 май.

  Друга важна новост от тази година е решението на BMW да създаде дъщерни дружества в трети държави, които да осъществяват продажбите на моделите на компанията. Първото дъщерно дружество за продажби е създадено във Франция.

  1979 г. - Заводът в Щир, Австрия. BMW AG и Steyr-Daimler-Puch AG създават съвместното предприятие BMW Steyr Motoren Gesellschaft и построяват завод в австрийския град Щир по планове, изготвени от BMW. През 1982 г. BMW поема изцяло контрола върху съоръжението. Заводът се специализира в производството на дизелови агрегати и се превръща в експертен център на BMW в областта на дизеловите технологии.

  1985 г.- Развойната компания BMW Technik GmbH. Дружеството е създадено като мозъчен тръст за разработване на нови идеи и концепции за моделите на BMW и в него работят някои от най-добрите дизайнери, инженери и техници. Един от първите големи проекти е моделът Z1 Roadster, който влиза в серийно производство през 1988 г.

  1987 г. - Нов завод в Регенсбург, Германия. Решението за построяването на нов завод е взето през 1982 г. поради необходимостта да се отговори на нарастващото търсене на модела BMW Серия 3 и да се облекчи натискът върху завода в Мюнхен. Самият завод е открит през 1987 г. и през следващите години е допълнително разширен.

  1990 г. - Центърът за изследвания и иновации на BMW. През 1986 г. BMW AG решава да обедини цялата си изследователска и развойна дейност под един покрив в Център за изследвания и иновации (Forschungs- und Innovationszentrum) в Мюнхен. По този начин BMW става първият автомобилен производител, който създава подобен център. Съоръжението е завършено и официално открито през 1990 г. и в него започват работа около 7 000 учени, инженери, дизайнери, мениджъри и техници, обединени в интегриран екип. През 2004 г. центърът е разширен и днес в него работят над 9 000 души.

  1994 г. - БМВ стартира производство в САЩ и закупува Rover Group. През 1989 г. BMW взема решение за построяването на завод в Спартанбърг, Южна Каролина, който да е специално проектиран за производството на модела BMW Z3 Roadster. Заводът е официално открит през 1994 г., а в края на 90-те години на 20 век е разширен и в него започва производството на моделите BMW X3, X4, X5 и X6.

Друг важен момент от развитието на BMW е придобиването през същата година на английската автомобилна компания Rover Group, произвеждаща известни марки с дълга традиция (Land Rover, Rover, MG, Triumph и Mini). Въпреки положените усилия амбициозните очаквания по отношение на новопридобитата компания не се сбъдват и влошаващите се пазарни резултати карат BMW да продаде Rover Group през 2000 г. Днес единствено марката MINI е част от BMW.

  1998 г. - BMW купува Rolls-Royce. През тази година BMW придобива марка, която е част от автомобилната история. След дълги преговори BMW успява да закупи марката Rolls-Royce и правото да произвежда автомобили под това име. В края на 2002 г. BMW закупува от Volkswagen и самата компания Rolls-Royce Motor Cars. В началото на 2003 г. в Гуудууд, Южна Англия, е открит нов завод, проектиран да произвежда новите модели на Rolls-Royce.

моделът BMW X5
Моделът BMW X5

  1999 г. - Представен е моделът BMW X5. На 10 януари 1999 г. на автомобилното изложение в Детройт, САЩ, BMW представя пред света нова концепция за автомобил, превъплътена в модела BMW X5. Той съчетава динамика и спортни характеристики с офроуд възможности, като с него BMW създава изцяло нов пазарен сегмент.

  2000 г. - Заводът на MINI в Оксфорд. След продажбата на Rover Group модернизираната фабрика за автомобили MINI в Оксфорд, Англия, новият пресов цех в Суиндън и цехът за двигатели в Хамс Хол остават собственост на BMW. Първоначално прогнозите са за производство на 100 000 автомобила с марката MINI, но поради увеличеното търсене тази цифра нараства до 230 000 през 2007 г.

Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom

  2003 г.- Rolls-Royce Motor Cars пуска на пазара модела Phantom. През 2003 г. след интензивна фаза на разработка е представен новият модел Phantom, който предлага съвременен поглед към класическите характеристики на дизайна на Rolls-Royce.

  2004 – 2005 г. - Съвместно предприятие в Китай за производство на автомобили. През 2004 г. BMW създава с китайски партньор съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd, което да се занимава с производството, продажбата и поддръжката на автомобили с марката BMW в Китай. През 2005 г. отваря врати заводът в Шънян, който произвежда автомобили само за местния пазар. През 2012 г. отново в Шънян е построен втори завод.

  2005 г. - Нов завод в Лайпциг. През май 2005 г. BMW открива в Лайпциг, Германия, един от най-модерните си заводи с капацитет за производство на 750 автомобила дневно, в който работят над 5 000 души. През 2013 г. тук започва производството на първия сериен електрически автомобил в семейството на BMW – BMW i3, последвано от производството на BMW i8 от 2014 г. нататък.

модела BMW i3
модела BMW i3

  2011 г. - Услуга за споделена мобилност DriveNow. През 2011 г. BMW, съвместно с компанията Sixt AG, стартира иновативна услуга за споделяне на автомобили, представляваща модерна и екологосъобразна схема за мобилност. Въведена първоначално в Мюнхен, схемата е разширена и в нея са включени също Берлин, Хамбург и Сан Франциско.

  2013 г. - Първият електрически автомобил. Това е знакова година в историята на BMW, тъй като бележи началото на масовото производство на модела BMW i3, задвижван изцяло с електричество.

През следващите години усилията на BMW се насочват към разработването и производството на автомобили с нулеви емисии, с които компанията уверено навлиза в бъдещето.

Иновации и разрастване на компанията

В наши дни BMW преминава през най-голямата трансформация в своята история, която е от решаващо значение за устойчивостта на компанията и последователната бъдеща посока на развитие. Опазването на околната среда, ефективното използване на ресурсите и дигитализацията са в центъра на тази трансформация. Разработвайки и внедрявайки нови концепции и идеи, BMW вече постига някои от заложените цели.

Екологични иновации

BMW се стреми не просто да намали драстично или да сведе до нула емисиите на CO2 от своите автомобили, но също така да премахне тези емисии и при производството на автомобили. Опазването на климата е една от водещите цели на компанията и BMW е първият германски производител на автомобили, който се присъединява към международния ангажимент за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5˚C. От 2021 г. насам всички заводи на BMW са въглеродно неутрални (при производството на автомобили не се отделят емисии на въглероден диоксид). В допълнение през 2022 г компанията вече е сключила повече от 400 договора с доставчици за използване на 100% зелена електроенергия в производството. Чрез тези мерки емисиите на CO2 от веригата за доставки ще намалеят с 20% до 2030 г. в сравнение с 2019 г. Друго важно развитие в тази област е, че от 2024 г. всички лети алуминиеви джанти за автомобили BMW и MINI ще се произвеждат изключително със зелена енергия.

BMW Vision Circular
BMW Vision Circular

Иновации при използването на ресурси

Опазването на ресурсите и тяхната ефективна употреба са друга важна част от стратегията за развитие на BMW. Стремежът е да бъде постигнато кръгово производство и кръгова верига на доставки, при които всички излезли от употреба превозни средства се рециклират, а получените от тях суровини се използват обратно в производството. Разчитането на зелена енергия е друг важен ангажимент на BMW, като крайната цел е заводите да работят изцяло с енергия от възобновяеми енергийни източници. Друга важна цел е постигане на 100% рециклируемост на вложените материали след края на жизнения цикъл на превозното средство. Принципът е да се използват възможно най-малко компоненти, които са лесни за разглобяване и сортиране и могат да се използват повторно или рециклират. Процесът вече е в ход и в Центъра за разглобяване и рециклиране (RDZ) в Унтершлайсхайм близо до Мюнхен всяка година се разглобяват и рециклират до 10 000 автомобила на BMW Group.

Концептуалното превозно средство BMW i Vision Circular показва посоката, в която компанията се движи и желае да се развива: електрически автомобил, състоящ се изцяло от рециклирани материали, които могат да бъдат рециклирани отново, след като автомобилът бъде изведен от употреба. Това означава кръгова икономика без емисии на CO2 и без отпадъци.

Успешен пример за внедрена иновация с общественополезна цел е проектът PowerUp на BMW. Блок за съхранение на енергия, състоящ се от шест високоволтови батерии, свалени от прототипи на превозни средства, съхранява слънчева енергия от фотоволтаична система и захранва училище близо до завода на BMW Group в Рослин, Южна Африка. Той може да генерира 3 kW чиста електроенергия всеки ден. Те са достатъчни за захранването на около 38 компютъра, 100 крушки и водна помпа.

Дигитални иновации

BMW iFACTORY е стратегия за дигитализация на всички обекти на компанията. Виртуализацията, изкуственият интелект и науката за данните позволяват на BMW Group да свърже в мрежа всички съответни аспекти на автомобилното производство и да използва иновации за проектиране на ефективни приложения в производството.

Производство на бъдещето: BMW iFACTORY.
Производство на бъдещето: BMW iFACTORY. Снимка: bmwgroup.com

Виртуализацията е само един пример. Всички производствени обекти са напълно заснети чрез 3D сканиране – по този начин се създава цифров близнак на всеки завод, през който можем виртуално да се разходим на всяко място по всяко време – на различни места по света и в различни часови зони. Така може например да се пресъздаде реалистично производствена линия с машини и хора. Служителите могат да се потопят в работното място с очила за виртуална реалност, да го заснемат цифрово и да го подобрят. Това също така позволява нови превозни средства да бъдат интегрирани в съществуващи производствени линии. Резултатът – веднага става ясно къде все още е необходима намеса в производствената верига в действителност. Това спестява значително време и усилия.

Що се отнася до използването на изкуствен интелект, BMW Group е пионер в автомобилната индустрия. Компанията използва в производството повече от 200 решения, базирани на изкуствен интелект. Изкуственият интелект се използва за автоматизиране на процесите в логистиката и производството. Един такъв пример е осигуряването на качество въз основа на данни от изображения. На поточната линия е монтирана камера, която непрекъснато прави снимки на продуктите, а интелигентна система ги проверява за несъответствия. Така чрез изкуствен интелект процесът може постоянно да се наблюдава.

Науката за данните е друга много актуална тема. Тя позволява създаването на решения, основани на факти, цифри и данни в реално време. Например при поддръжката на машини данните за състоянието се събират чрез сензори и тези данни могат да се използват за прогнозиране кога дадена система ще се повреди – преди това наистина да се случи. Това позволява компонентите да бъдат сменени навреме – и то само тези, които действително са износени.

Еволюция на логото

Какво изобразява емблемата на BMW?

Компанията Bayerische Motoren Werke (BMW) е създадена през 1917 г. като правоприемник на произвеждащата самолетни двигатели компания Rapp Motorenwerke. Въпреки че през 1917 г. името е променено, техническото оборудване, активите и работната сила остават същите.

През октомври 1917 г. новосъздадената компания се сдобива с фирмено лого. Първото лого, регистрирано в Германския имперски регистър на търговските марки, запазва кръглата форма на старото лого на компанията Rapp Motorenwerke. В новото лого външният пръстен е с два златни канта, a между тях в горната част е поместено името на компанията (BMW). Във вътрешността на логото се съдържат елементи от знамето на Бавария, чиито държавни цветове са бялото и синьото. Интересен факт е, че на логото те са в обратен ред. Според хералдическите правила цветовете на знамето започват от горния ляв ъгъл и се разполагат в посока на часовниковата стрелка. Знамето на Бавария започва с бял цвят, а логото на BMW започва със син. Причината за това е приложимият към онзи момент местен закон относно търговските марки, който забранява употребата на държавни или гербови символи върху търговски лога.

Първоначално логото и неговото значение не са били познати и известни на широката общественост, тъй като компанията BMW не е имала крайни клиенти и основната дейност е включвала производството и поддръжката на самолетни двигатели за германските военновъздушни сили. Едва с навлизането на компанията на други пазари логото и марката започват да стават разпознаваеми.

Снимка: drivespark.com

Представлява ли логото на BMW стилизирано витло на самолет?

И днес много хора смятат, че логото на BMW изобразява въртяща се перка на самолет. Митът възниква години след появата на първото фирмено лого. Реклама на BMW от 1929 г. показва самолет с логото на BMW във въртящо се витло. Представена в началото на световната икономическа криза, рекламата се опитва да популяризира нов самолетен двигател, който BMW произвежда по лиценз на Pratt & Whitney. Интерпретацията на витлото се вписва много добре в рекламния имидж на младата компания, като подчертава корените ѝ, както и нейния експертен опит в самолетостроенето.

През 1942 г. BMW отново свързва фирменото си лого със самолетното витло. В публикация на BMW, озаглавена Flugmotoren-Nachrichten (Новини за авиационни двигатели), се появява статия, която подхранва легендата, че логото на BMW символизира въртящо се витло. В нея е поместено изображение, в което логото на BMW е разположено върху въртяща се перка.

Поради тези две реклами възниква легендата, че логото на BMW изобразява въртяща се самолетна перка. Легенда, която е жива и до днес. Митът се разпространява вече над 90 години и се е превърнал в част от историята на BMW.

Настоящото лого на BMW
Настоящото лого
Логото на BMW от 1953
Логото на BMW от 1953

Логото на BMW се появява по улиците за първи път през 1923 г. върху страничната част на резервоара на първия мотоциклет на BMW (BMW R32).

През 1933 г. е регистрирано лого, което същото като това от 1917 г. Единствената разлика е, че златният кант на двата ринга е удебелен.

През 1953 г. е регистрирано леко променено лого, в което златният кант на външния и на вътрешния ринг е заменен с бял, а тъмносиният цвят е заменен със светлосин.

От 2020 г. насам черният фон на външния кръг на логото е заменен със сив фон с бял кант с цел отразяване на факта, че BMW нализа в цифровата ера. Това е логото, което компанията използва понастоящем.

Общественополезни цели на компанията

В качеството си на световноизвестна компания, оперираща на пет континента, BMW развива редица дейности от общ интерес извън сферата на автомобилостроенето.

Фондация Herbert Quandt

През 1970 г. BMW AG основава фондацията Herbert Quandt в чест на 60-годишнината на основния си акционер Херберт Кванд. С времето тя се превръща във фондация с международна репутация поради ролята си на спонсор на споделянето на знания и опит. След края на Студената война Фондацията се превръща във важна платформа за поощряване на разбирателството между Изтока и Запада. Тя насърчава отговорното лидерство и вдъхновява лидерите по целия свят да работят за мирно, справедливо и устойчиво бъдеще. Фондацията също така финансира иновативни проекти на стартиращи предприятия (стартъпи), насочени към изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН.

Фондация Eberhard von Kuenheim

Фондацията е създадена през 2000 г. в чест на Еберхард фон Куенхайм. Той е част от управлението на компанията 30 години и оставя съществен отпечатък върху нейното развитие, първо като председател на управителния съвет, а след това като председател на надзорния съвет. Под негово ръководство BMW се развива от традиционен производител на автомобили и мотоциклети до престижна световна марка. Мисията на Фондацията е да насърчава предприемаческата мисъл и поведение извън контекста на бизнеса. Фондацията разработва и тества нови решения на социални проблеми в областта на образованието, работата и устойчивостта.

Глобална платформа за устойчив естествен каучук

Глобалната платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR) е създадена през 2019 г. и в нея обединяват сили почти 100 организации. Освен BMW Group, в нея членуват и други производители на автомобили, например Ford и Toyota, както и доставчици на гуми като Pirelli, Continental и Goodyear и др. Площите за отглеждане на каучукови дървета в страните от Югоизточна Азия продължават да се разширяват поради нарастващото търсене на каучук, но отглеждането само на монокултури може да доведе до социални или екологични проблеми. Целта на организацията е предотвратяването и преодоляването на тези проблеми и гарантирането на устойчиви доставки на естествен каучук.

Подкрепа за класическата музика и джаза

BMW Group осъзнава своята социална отговорност в областта на културата и изкуството и се ангажира с дългосрочна подкрепа за проекти на национално и международно равнище. В областта на класическата музика BMW Group подкрепя и си сътрудничи с Баварската държавна опера, Лондонския симфоничен оркестър и Мюнхенската филхармония. В областта на джаз музиката BMW Group подкрепя фестивали и концерти в Бразилия, Китай, Полша, Молдова и Германия. Престижната награда BMW Welt Jazz Award и наградата BMW Welt Young Artist Jazz Award допълват този ангажимент. Също така служители на BMW от десетилетия участват в мъжкия хор на BMW и в камерния оркестър на BMW.

Подкрепа за образованието

В областта на образованието BMW подкрепя обучението по предметите наука, технологии, инженерство и математика (STEM) в държавите и регионите, където достъпът до училище е ограничен – с ясното разбиране, че всички деца трябва да имат възможност за добро образование.

Подпомагане на бежанци

BMW Group подкрепя интеграцията на бежанците в Германия чрез проекта „Work here!“ („Работете тук!“). Това е сфера, в която BMW Group работи съвместно с Федералната агенция по заетостта от 2015 г. насам, за да осигури подкрепа за бежанци посредством обучителни сесии за период от няколко седмици в различни отдели на дружеството. По този начин бежанците получават основна представа как функционира германският пазар на труда и какви изисквания трябва да бъдат изпълнени. Следването на глобален подход на взаимно уважение и насърчаване на културното многообразие е отразено и в самата компания – само в германските локации работят служители от 124 нации.

Насърчаване на равенството на жените

От 2011 г. BMW Group е партньор на наградата на ООН за междукултурни иновации. Това е награда, която се присъжда в сътрудничество с инициативата на ООН „Алианс на цивилизациите“. Наградата се присъжда ежегодно за проекти, които са посветени на насърчаването на равенството на жените, и най-вече за проекти, които са насочени към преодоляване на неравенствата посредством междукултурен диалог, тъй като само хора, които разбират нагласите на другите, са в състояние да намалят и премахнат предразсъдъците и омразата.

Източници

Още статии